หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
บุคลากร
 
 
 
กองคลัง
 


นางสาวณัฐกฤตา ถนอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0984255655


-
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางณัฐพร บุญประกอบ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0631462389


นางสาวเบญจมาศ นุ่มเดื่อ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสมภรณ์ ในพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายอรัญ รักไร่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-136-1257
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย