หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-5 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1-5 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 118  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 88  
 
  (1)  
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164