หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บัวชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บัวชุมเมืองเก่า เขาสมโภชน์สูงส่ง หลวงพ่อคงทรงศีล เตาขนมจีนเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรำโทน เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด
คำขวัญ อบต.บัวชุม
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 [ 23 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศ ก.อบต.จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอนย้ายข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 69  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 [ 1 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศ อบต.บัวชุม เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศ อบต.บัวชุม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ อบต.บัวชุม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยฯ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนฯ กรณีที่มีเหตุผลจำเป็น พ.ศ. 2560 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
แบบประเมินการเลื่ือนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภททั่วไป และวิชาการ) [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 36  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 [ 1 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-136-1257