หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานความเสี่ยงประจำปี 2564ไตรมาส2 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการวิเคาระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
รายงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
การเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ยกย่อง บุคคล และหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปี 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)  
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164