หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการบริหารความเสี่ยง2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
นโยบายและกลยุทธ์ ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564-2566 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 อบต.บัวชุม [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
แผนการใช้จ่ายพัสดุ [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี พ.ศ. 2561-2565 [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563 [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
แผนดำเนินงาน อบต.บัวชุม [ 12 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)  
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164