หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการ ป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบัวชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการตำบลบัวชุม ประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลบัวชุม ประจำปี 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
โครงการอบรมส่งเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบัวชุม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่อง พิมเสนน้ำ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ 3 วัดสิงหาราม [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่อง พิมเสนน้ำ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 หมู่ 4 บ้านซับเค้าแมว [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตำบลบัวชุม ปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบัวชุม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)  
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620