หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
[ 30 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประการเผยแพร่รายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 9 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ของ อบต.บัวชุม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศ การการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานในสังกัด อบต.บัวชุม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-136-1257