หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ พิษสุนัขบ้า [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ข้อบัญญัติ ขยะมูลฝอย [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติ กิจการประปา [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติ การควบคุบการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติ การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อบังคับตำบล เรื่องตลาด [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อบังคับตำบล เรื่องการควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์นุงลาย พ.ศ. 2545 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)  
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164