หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บัวชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บัวชุมเมืองเก่า เขาสมโภชน์สูงส่ง หลวงพ่อคงทรงศีล เตาขนมจีนเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรำโทน เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด
คำขวัญ อบต.บัวชุม
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบยประมาณ 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 22 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศ อบต.บัวชุม แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ทำ ปี 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 79  
 
การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปี 2566 [ 18 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ข้อกำหนดจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 83  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบัวชุม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบัวชุม พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 56  
 
คำสั่ง อบต. บัวชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์กํารบริหารส่วนตำบลบัวชุม [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม [ 11 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 116  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อมูลเชิงสถิติการาร้องเรียน - ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 127  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 125  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ประจำงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 188  
 
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติมครั้งท่ี่ 6 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 110  
 
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 154  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 20 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 144  
 
ประชุมคณะกรรมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลบัวชุม(สปสช) [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 107  
 
ประชุมให้ความรู้ตามกรอบประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่น [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 176  
 
การจัดประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประปี 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
(1)    2    
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-136-1257