หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับจำปา   โครงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลซับจำปา   22 ก.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   นายมานพ มั่นเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   22 ก.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ครั้งที่ 5/2564   22 ก.ย. 2564 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยขุนราม   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ครั้งที่ 5/2564   22 ก.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แก่งเสือเต้น   ประกาศเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เรื่องขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่ หรือทางสาธารณะ   22 ก.ย. 2564 88
ข่าวกิจกรรม อบต.ช่องสาริกา   รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2   22 ก.ย. 2564 10
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับเทศบาลตำบลดีลัง ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขปัญหาาเพื่อไม่ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เดือนร้อนและได้รับผลกระทบจากสารเคมีอันตราย   22 ก.ย. 2564 13
VDO วีดิทัศน์ ทต.ดีลัง      22 ก.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ดีลัง   เทศบาลตำบลดีลัง ออกพื้นที่ไห้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ให้กับประชาชนตามบ้านเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตโควิด 19    22 ก.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองบัว   กิจกรรมมอบหน้ากากผ้าอนามัยและแอลกอฮอล์สเปรย์ ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว   22 ก.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองเมือง   ประชาสัมพันธ์ ให้เประชาชนงดการทิ้งขยะในที่สาธารณะ   22 ก.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กุดตาเพชร   รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.64    22 ก.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกสลุง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่9/2564)   22 ก.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวสำโรง      22 ก.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ซับจำปา   เรื่อง กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก   22 ก.ย. 2564 5
กิจการสภา ทต.โพตลาดแก้ว   ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   22 ก.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกกะเทียม   กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต อบต.โคกกะเทียม   22 ก.ย. 2564 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 886