หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม อบต.บัวชุม  7 ก.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   9 ก.ย. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุน  9 ก.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด และยกระดับมาตรการควบคุมการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่ตำบลบัวชุม  23 ก.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถิติประชากร แยกรายละเอียด เขตพื้นที่ตำบลบัวชุม เดือนพฤษภาคม 2564  21 ก.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  29 มิ.ย. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร และผู้สัมผัสอาหารภายใต้โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓  21 มิ.ย. 2564 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับประชาชนทั่วไป  21 มิ.ย. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งปิดตลาดนัดในพื้นที่ตำบลบัวชุมชั่วคราว  12 พ.ค. 2564 158
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวชุม 1 และ 2   17 เม.ย. 2564 173
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวภาษีป้ายอัตราใหม่  18 มี.ค. 2564 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว แจ้งชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปี 2563  6 ม.ค. 2563 24
  (1)  
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620