หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม รับมอบถุงยังชีพจากพมจ.ลพบุรี ในนามสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบให้กับผู้พิการทางสายตาของอบต.บัวชุม จำนวน 23 ราย  1 ธ.ค. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการฯ เรื่องการเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  18 พ.ย. 2564 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการฯ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  1 พ.ย. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม  29 ต.ค. 2564 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สตรีตำบลบัวชุม ปี 64  29 ต.ค. 2564 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สภาเด็กและเยาวชน ปี 64  29 ต.ค. 2564 151
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ ปี 64  29 ต.ค. 2564 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564  29 ต.ค. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม  29 ต.ค. 2564 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม  25 ต.ค. 2564 170
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ  15 ต.ค. 2564 162
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  15 ต.ค. 2564 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บัวชุม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม  6 ต.ค. 2564 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.บัวชุม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม  6 ต.ค. 2564 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   9 ก.ย. 2564 224
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจ่ายเงินอุดหนุน  9 ก.ย. 2564 146
  (1)     2   
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164