หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ข่าวสาร
 
 

 
ประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 และขับเคลื่อนโครงการลพบุรีเมืองสะอาด
ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ภายใต้หลักการ ๓ ช : ใช้น้อยลง ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (๓Rs : Reduce Reuse Recycle) และไม่ทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจร หรือไหล่ทาง ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 11.51 น. โดย คุณ พงภทิพย์ บุญมี

ผู้เข้าชม 55 ท่าน

 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย