หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-2564 (01-07-64) [ 1 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 248
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2564 (12-5-64) [ 12 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 235
 
 
     


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2563 (9-12-63) [ 9 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 228
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1-2563 (16-9-63) [ 16 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 231
 
 
     


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3-2563 (18-08-63) [ 18 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 55
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-2563 (10-08-63) [ 10 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 62
 
 
     


 
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-2563 (5-08-63) [ 5 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 63
 


 
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 81
 
 
     


 
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 (14-07-63) [ 14 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 58
 


 
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1-2563 (1-07-63) [ 1 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 60
 
 
     


 
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 90
 


 
หนังสือขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 114
 
 
     


 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 120
 
  (1)