หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายสุพจน์ ดอนประดู่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0892102127
 


นางสิริลักษณ์ นาบุญพัฒนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม หมู่ที่ 1
โทร : 0922736215


นายภชรชล พงษ์สุวรรณ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม หมู่ที่ 2
โทร : 0901134813
 
สมาชิกสภา
 


นายประทีป ใจตรง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม หมู่ที่ 8
โทร : 0806678216
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย