หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายอภิชาติ ประจิตร
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0861361257
 


นายอำนวย รู้การนา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0861282640


นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 081-618-0372
 
สมาชิกสภา
 


นายอำนวย รู้การนา
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 1
โทร : 0861282640


นายบุญเติม บัวชุมสุข
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 2
โทร : 0817592206


นายชัยยุทธ ดีสุด
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 2
โทร : 0817588149


นายสังเวียณ พูลสุข
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 3
โทร : 0813858879


นายสุพจน์ ดอนประดู่
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 3
โทร : 0892102127


นายสุภาส ช่างเกวียน
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 4
โทร : 0822370118


นายทองสุก เคหะวัน
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 4
โทร : 0846533752


นายสาคร บัวแสง
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 5
โทร : 0800190986


นายเชิด ขยันดี
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 5
โทร : 0847755735


นายสนอง นามประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 6
โทร : 0874148477


นายมานัด เอี่่ยมประไพ
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 6
โทร : 0953800397


นายอภิชาติ ประจิตร
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 7
โทร : 0861361257


นายกำพล สมัยกลาง
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 7
โทร : 0847765742


นายประทีป ใจตรง
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 8
โทร : 0806678216


นายวันชัย ธรรมมา
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 9
โทร : 0870086879


นายสวัสดิ์ ทิพโรจน์
สมาชิกสภา อบต.บัวชุม หมู่ที่ 9
โทร : 0861337588
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย