หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นายอาทิตย์ ใจตรงดี
กำนันตำบลบัวชุม
ผู้ใหญ้บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0989959151
 
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายปรีชา มงคลศิลป์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 0818497873


นายกิติศักดิ์ สูงเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0847750817


นายจักรกฤษณ์ เรื่องจาบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 0818522508


นางดวง เจนพนัส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
โทร : 0890899075


นางสาวหนูเล็ก งามประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 0871206092


นายพยุงศักดิ์ ประจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 0861003559


นายสมหวัง เสมสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
โทร : 0908379435


นายทนงศักดิ์ ทิพย์โรจน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
โทร : 0858021701
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164