ข่าวผู้บริหาร

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

22 มิ.ย. 2563 0 43

ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๓

16 เม.ย. 2563 0 161

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๓

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๓
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี ๒๕๖๓

24 มี.ค. 2563 0 224

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม อำเ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร และผู้สัมผัสอาหารภายใต้โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร และผู้สัมผัสอาหารภายใต้โครงการส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี ๒๕๖๓

11 ก.พ. 2563 0 199

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่าน การอบ

1
^