ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
ประกาศ(e-bidding) โครงการก่อสร้างลาดยาง ม.1.pdf
ประกาศ(e-bidding) โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้อย หมู่ที่ 1
pdf
ปรกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1.pdf
ปรกาศประกวด(e-bidding)ราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ ม.1
pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการลาดยาง ม.1.pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ ม.1
pdf
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการลาดยาง ม.1.pdf
ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ ม.1
pdf
ราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ สายบ้านน้อย หมู่ 1.pdf
ราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านน้อย หมู่ที่ 1
pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 (โคกนาชัดใต้).pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 (สายโคกนาชัดใต้)
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา E-bidding.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา(e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดเหนือ หมู่ที่ 1
pdf
ประกาศประกวดราคา(e-bidding)ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่1.pdf
ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดเหนือ หมู่ที่ 1
pdf
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561.pdf
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 เป็นแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562
pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้.pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ หมู่ที่ 1
^