หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บัวชุม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบัวชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
1
2
3
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่่ [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 253 
ข่าวประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ถนนซอ [ 15 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 171 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ หมู่1 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 665 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดใต้ หมู่ 1 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 616 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดเหนือ หมู่1 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 567 
ราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านน้อย หมู่1 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 346 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอ [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 1026 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ หมู่ที่ 1 [ 17 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 222 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 294 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 7 จากทางแยกเข้าบ้านซับ [ 23 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 376 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกนาชัดเหนือ หมู่1 [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 536 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์ กองช่าง [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 654 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างจ้างดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากนานางสนอง รู้การนา ถึงไร่นางจุรี ห [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน หมู่ที่ 3 สายคลองมะเดื่อ ตำบลบัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนายอนุเชษฐ์ ถึง ทางเข้านา ร.ต.ต อเนก รู้การนา ห [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บล 2008ลพบุรี (สำนักปลัด) [ 14 พ.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - (สายวัดรังนก) หมู่ที่ 5 ตำบล [ 7 พ.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น - (สายบ้านน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบล [ 7 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณฉุกเฉิน (อุทกภัย) [ 7 ต.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย [ 5 ต.ค. 2565 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว3944  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3949  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3969 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว9016  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาครู ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3977 [เอกสารแนบท้าย]  [ 1 ธ.ค. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว8918  [ 30 พ.ย. 2565 ]
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3935  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3849 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3848 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3847 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ (โรงเรียนกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3927 [แบบฟอร์มรายงานแผนประเมินผลสัมฤทธิ์ (word)]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว3934 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3931  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3930  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว3929 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3920 [เอกสารแนบ]  [ 29 พ.ย. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3917  [ 29 พ.ย. 2565 ]
   
 
   
 
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นส ที่ ลบ 0023.4/ว 2233 ลว 6 ธ.ค. 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 4796 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เรื่องการควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 104 กลับต้นสังกัด [ 3 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบี้ยยังชีพ งวด 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
การอนุมัติแก้ไขข้อความในราายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว4743 ลว 1ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว2218 ลว 1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) (ด่วนที่สุุด ที่ ลบ 0023.3/ว2219 ลว 1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวีสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2566) (ด่วนที่สุุด ที่ ลบ 0023.3/ว2220 ลว 1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.5/ว4756 ลว.1ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด (ลบ 0023.3/ว 2216 ลว.1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 (ลบ 0023.3/ว 2215 ลว.1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวัยพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ด่วนมาก ที่ ลบ 0023.3/ว 4744 ลว.1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ที่ ลบ 0023.3/ว 4741 ลว.1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักโลก (ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว 4740 ลว.1 ธ.ค.65) [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ 8 วันที่ 1 ธันว่าคม 2565) [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 33 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 138 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 147 
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ลบ 0023.3/ว 4688 ลว.28 พ.ย.65 [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 23 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
   
 
   
 
อบต.โก่งธนู 6 ธันวาคม 2565 ธนาคารขยะ เพื่อนช่วยเพื่อน อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ซึ่ [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โก่งธนู 6 ธันวาคม 2565 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลโก่งธนู [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.โก่งธนู 6 ธันวาคม 2565 อบต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอก [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับจำปา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีให้ความช่วยเหลือเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับปร [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับจำปา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภู [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าหลวง ดำเนินการนำร่องโครงการรณรงค์คัดแยกกำจัดขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ขยะเ [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เขาพระงาม ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาพระงาม กิจกรรมวันชาติไทย ประจำปีการศึกษา 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.โพตลาดแก้ว วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว นำโดย นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเ [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.แก่งเสือเต้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไร่นางจำปา [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวลำ ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายแยกถนน ค.ส [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.โก่งธนู กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลโก่งธนู [ 6 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
   
 
   
 


อบต.ทะเลชุบศร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ห้วยหิน ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2 [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.หัวสำโรง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ท่าวุ้ง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ท่าวุ้ง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.มะนาวหวาน ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวั [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ท่าดินดำ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงาน (น้ำดื่ม ชนิดขวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.วังเพลิง จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันคล้า [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ตะลุง จ้างจ้่างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง ประจ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.วังทอง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


ทต.ป่าตาล จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.เพนียด จ้างเหมาเช่าติดตั้งเวทีพร้อมรื้อถอน และจอ LED ขนาด ๓x๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]


ทต.ท่าวุ้ง ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) จำนวน 15 แกลลอน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


ทต.ท่าวุ้ง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จานรับสัญญาณ,มัลติสวิชท์,กล่องรับสัญญาณ,สายสัญญา [ 1 ธ.ค. 2565 ]


ทต.ท่าวุ้ง จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ รหัสครุภัณฑ์ ๔๖๒-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ งาน เพื่อให้เ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


ทต.โพตลาดแก้ว จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.มะนาวหวาน จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-3263 ลพบุรี ขององค์การบริหารส่ [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.บ้านข่อย จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ท่าดินดำ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ตามเอกสารเเนบท้าย ขององค์การบริหารส่วนต [ 30 พ.ย. 2565 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ทางอบต.จะเริ่มสำรวจตรวจรังวัดที่ดินทำกินบริเวณลพบุรีเมื่อไหร่ค่ะ (15 ส.ค. 2565)    อ่าน 151  ตอบ 0  
น้ำประปา หมู่ 1 ไม่ไหล (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 736  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

-สินค้า OTOP-

วัดเขาสมโภชน์
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป
 
   
อบต.บัวชุม
   
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-136-1257
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย