หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บัวชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บัวชุมเมืองเก่า เขาสมโภชน์สูงส่ง หลวงพ่อคงทรงศีล เตาขนมจีนเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรำโทน เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด
คำขวัญ อบต.บัวชุม
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ชอนสมบูรณ์   ซื้อวัสดุกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.ชอนสมบูรณ์   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ศรีอุดม จากบ้านนายมานะ ชูชื่น - บ้านนางสาวน้ำวน ผลฉาย ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.หนองยายโต๊ะ   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองมะนาว-คลองเฝ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งานซ่อมแซมผิวถนนขนาดกว้าง ๖.ooเมตร ยาว ๑,๑oo เมตร คิดเป็นพื้นท่ี่ไม่น้อยกว่า๖,๖oo ตร.ม.พร้อมเสริมหินคลุกในจุดที่ชำรุดคิดเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖o ลบ.ม.ตามแบบแปลน อบต.หนองยายโต๊ะเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.หนองยายโต๊ะ   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองมะนาว-คลองเฝ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งานซ่อมแซมผิวถนนขนาดกว้าง ๖.ooเมตร ยาว ๑,๑oo เมตร คิดเป็นพื้นท่ี่ไม่น้อยกว่า๖,๖oo ตร.ม.พร้อมเสริมหินคลุกในจุดที่ชำรุดคิดเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖o ลบ.ม.ตามแบบแปลน อบต.หนองยายโต๊ะเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.หนองยายโต๊ะ   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองมะนาว-คลองเฝ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งานซ่อมแซมผิวถนนขนาดกว้าง ๖.ooเมตร ยาว ๑,๑oo เมตร คิดเป็นพื้นท่ี่ไม่น้อยกว่า๖,๖oo ตร.ม.พร้อมเสริมหินคลุกในจุดที่ชำรุดคิดเป็นปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖o ลบ.ม.ตามแบบแปลน อบต.หนองยายโต๊ะเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.ห้วยหิน   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนน้ำ 10 เปอร์เซ็นต์) จำนวน ๖๐ ถังๆละ ๖๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.ห้วยหิน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 36.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.ห้วยหิน   จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบระบบกาลักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านฝาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.ห้วยหิน   จ้างซ่อมแซมถนนทางขึ้นประปาหมู่บ้านกลุ่มมัสยิด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.เพนียด   ซื้อค่าพืชพันธุ์ผักสวนครัวและอุปกรณ์การทำเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนกเขาเปล้า ตามโครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.บัวชุม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ คสล.ถนนสายคลองตะโก หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
อบต.บัวชุม   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายทองใส ปัดไธสง ถึง ไร่นายทองสุข หลั่นจันทึก หมู่ที่ ๔ ตำบลบัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.บัวชุม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ คสล.ถนนสายคลองตะโก หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทม.บ้านหมี่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
ทม.บ้านหมี่   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน LED 50W จำนวน 30 โคม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.โคกสลุง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้วางท่อระบายน้ำ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.หนองผักแว่น   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.กุดตาเพชร   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.กุดตาเพชร   จ้างเหมาทำตรายางหมึกในตัว R-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทต.ดีลัง   จ้างก่อสร้างซุ้มทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลดีลัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทต.ดีลัง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
อบต.หัวสำโรง   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.มะนาวหวาน   เช่ากล้องวงจรปิด ระบบ Smart Security CCTV กองสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทต.พัฒนานิคม   ซื้อเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุดด และพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทต.พัฒนานิคม   ซื้อเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (พร้อมติดตั้ง ) ภายในเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.แก่งผักกูด   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด ประจำเดือน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทต.แก่งเสือเต้น   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,011