หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการวางท่อเมนต์ประปา พีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 1,347 เมตร บริเวณกลุ่มบ้านค้ำคูน หมู่ที่ 9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 22 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 22 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4, 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 22 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 23 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 22 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 21 ระหว่างสาย 3 - 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 22 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอย 16 สะพานห้วยยาง - สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 22 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.ชอนน้อย   ซื้อชุดเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระยาเดินธง   ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรีนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.บ้านข่อย   กระดาษ A4 21 ก.ย. 2564
ทต.พัฒนานิคม   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.พัฒนานิคม   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.มะนาวหวาน   จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถทะเบียน กร 1341 ลพบุรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.หนองเมือง   จ้างกำจัดวัชพืชและขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.หนองเมือง   ซื้อหินคลุก หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.ดีลัง   ซื้อวัสดุในการจัดตั้งสถานที่พักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระงาม   จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
ทต.เขาพระงาม   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว (จัดซื้อถังขยะ ขนาด 60 ลิตรและ 120 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.พุคา   จ้างออกแบบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ. 89-002 จากสายแยกทางหลวง 3024 ถึงสายวัดหนองน้ำทิพย์ บ้านหนองน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลพุคา 21 ก.ย. 2564
อบต.พุคา   จ้างออกแบบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ. 89-001 จากสายสะพานคลองยันเขต ถึงสายโรงสีจิตรเจริญ บ้านสระตาแววและบ้านโคก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพุคา 21 ก.ย. 2564
อบต.ซับตะเคียน   ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท4-01) ตามแบบ มข.2527 คลองต้นตาล หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง ตำบลซับตะเคียน 21 ก.ย. 2564
อบต.ซับตะเคียน   เจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์สและแผงโซล่าเซลล์ กลุ่มเขาอ้ายโป้ด หมู่ที่ 5 21 ก.ย. 2564
อบต.ซับตะเคียน   เจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์สและแผงโซล่าเซลล์ กลุ่มบ้านเขาล้อม หมู่ที่ 3 21 ก.ย. 2564
อบต.ซับตะเคียน   เจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์สและแผงโซล่าเซลล์ กลุ่มโรงเรียนบ้านเขาตะแคง หมู่ที่ 3 21 ก.ย. 2564
อบต.ซับตะเคียน   ก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท4-01) ตามแบบ มข.2527 คลองต้นตาล หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง ตำบลซับตะเคียน 21 ก.ย. 2564
อบต.ซับตะเคียน   ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทาง ลบ.ถ.53-022 หมู่ที่ 3 บ้านเขาตะแคง ตำบลซับตะเคียน 21 ก.ย. 2564
อบต.ไผ่ใหญ่   จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดภายในตำบลไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ไผ่ใหญ่   ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด งานกองช่าง อบต.ไผ่ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.บ้านกล้วย   จ้างออกแบบรายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.ชอนน้อย   ซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2564
อบต.น้ำสุด   โครงการก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านน้ำสุด - บ้านฟ่าวงาม หมู่ที่ ๖ ต.น้ำสุด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร และเส้นจราจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร อบต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 20 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 320