หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายประสิทธิ์ ถึงบ้านนางชับ ต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 จากทางแยกเข้าบ้านซับสะแก จากถนน ลบ.2357 ถึงบ้านนายไกร ชัยเสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ถนนซอยนานางเอียง ใจว่อง ต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ถนนเส้นทางไร่นายสนม โสช้าง ต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 ถนนซอยบ้านนายเทือย ต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ถนนซอยบ้านนายสุวัฒน์ จังพาณิชย์ ต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอยไทยประดิษฐ์ ต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย สายโคกนาชัดเหนือ ถึง สายแยกทล.2243 บ้านบัวชุม หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก [ 16 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดจากอุทกภัย หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสังเวียน โคกสลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสาวจำเนียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายซอยอนามัย ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย สายโคกนาชัดเหนือ ถึง สายแยกทล.2243 บ้านบัวชุม หมู่ที่ 1 [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (กองสวัสดิการ) อบต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันรับสถานการณ์น้ำท่วมจากพายุโซนร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-776-164