หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำงานวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่องานบริการของ อบต.บัวชุม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ถังเก็บน้ำประปาแบบแท้งน้ำบนดิน พร้อมติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 1 ชุด กองการศึกษา อบต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน ภายใน อบต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 2815 ลพบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน ภายใน อบต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน ภายใน อบต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารกองช่างและห้องเก็บของ อบต.บัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ถนนสายโคกนาชัดใต้ ตำบลบัวชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 สายคลองตะเคียนแยกขวาไร่นายประเสริฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620