หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บัวชุม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
บัวชุมเมืองเก่า เขาสมโภชน์สูงส่ง หลวงพ่อคงทรงศีล เตาขนมจีนเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรำโทน เปี่ยมล้นด้วยน้ำใจ ห่างไกลยาเสพติด
คำขวัญ อบต.บัวชุม
 
 
 
นายอภิชาติ ประจิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
นายประสิทธิ์ ตรีนุรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรกว่าร้อยละ 30 มีการประกอบอาชีพรับจ้าง อาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 29 นอกจากนี้มีผู้ประกอบอาชีพค้าขาย พนักงานบริษัท ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว อย่างไรก็ตามพบว่าประชากรมากกว่าร้อยละ 8 ไม่มีอาชีพ ซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่สูง
 
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือน ก.พ. - พ.ค.
  ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน มิ.ย.- ต.ค.
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือน พ.ย. - ม.ค.
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลบัวชุมส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนิน พื้นที่ ใช้ทำพืชไร่ ไร่อ้อย
ทำนาข้าวแบบอาศัยน้ำฝน มีการเลี้ยงสัตว์เป็นบางส่วน มี 3 ฤดู ได้แก่ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  ประเพณีพื้นบ้านมีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก เริ่มระหว่างเดือนเมษายน หรือช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
  ประเพณีก่อเจดีย์ทราย เริ่มระหว่างเดือนเมษายนของทุกปี
  ประเพณีวันเข้าพรรษา
  ประเพณีลอยกระทงในท้องถิ่น
 
การศึกษาในตำบล
       
  โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
    โรงเรียนบ้านบัวชุม
    โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
    โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
    โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
       
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ อบต.บัวชุม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม 1
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม 2
    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ห้องสมุดประชาชน จำนวน 9 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
  การนับถือศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง ดังนี้
    สำนักสงฆ์วัดปรางค์ หมู่ที่ 2
    วัดโบสถ์ หมู่ที่ 3
    วัดสิงหาราม หมู่ที่ 3
    วัดซับกระทิง หมู่ที่ 4
    วัดถ้ำเพชรนาคา หมู่ที่ 4
    วัดซับเค้าแมว หมู่ที่ 4
    วัดเขาสมโภชน์ หมู่ที่ 5   วัดวังอ่าง หมู่ที่ 6
    วัดป่าศรีมหาโพธิ์ หมู่ที่ 7   วัดลำพญาไม้ หมู่ที่ 9
    สำนักสงฆ์วัดรังนก หมู่ที่ 5      
    ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง      
 
การสาธารณสุขในตำบล
       
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวชุม หมู่ที่ 1
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาสมโภชน์ หมู่ที่ 7
    สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2 แห่ง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
    อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครบทุกหมู่บ้าน
 
ความปลอดภัยในตำบล
         
  ที่พักสายตรวจสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล หมู่ที่ 3
    จำนวน 1 แห่ง
  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.
    จำนวน 1 แห่ง
  รถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน
  ถังดับเพลิงกระจายตามหมู่บ้าน
    จำนวน 15 ถัง
  อปพร. อบต.บัวชุม      
 
การคมนาคม
   
  ทางหลวงแผ่นดิน (สุระนารายณ์ 205 ลพบุรี-ชัยภูมิ) เชื่อมต่อภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ทางหลวงแผ่นดิน 2256 (ท่าหลวง-ด่านขุนทด) เชื่อมต่อภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ทางหลวงแผ่นดิน 2272 (สี่แยกท่ามะนาว-บ้านหนองยายโต๊ะ)
  ทางหลวงแผ่นดิน 2243 (บ้านบัวชุม-หัวลำ) เชื่อมต่ออำเภอด่านขุนทด
  ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
  ถนน คสล. จำนวน 20 สาย
  ถนนหินคลุก จำนวน 4 สาย
  ถนนลูกรัง จำนวน 50 สาย
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-136-1257
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย