หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 
 
 
นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 


นายบุญเสริม สูงเจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0817940620
 


นายศักดิ์สิทธิ์ รู้การนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0809184789


นายแดง บุญจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0806617299
 


นายวินัย สูงเจริญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
โทร : 0861345239
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-794-0620