บุคลากร

กองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐกานต์ ทวีสุข

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ, รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวปทิตตา พะสะโร

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

^