บุคลากร

กองช่าง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายคะเน ใจตรง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายชูศักดิ์ อินทร์ปัญญา

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายอุเทน สิงห์สวัสดิ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายสุริยา เกตุทวี

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นางสาวพรนิดา สุขเกษม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายธงชัย ศรเพชร

  คนงานทั่วไป

^