บุคลากร

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวณัฐกฤตา ถนอม

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางณัฐพร บุญประกอบ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางเบญจมาส นุ่มเดือ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสาวสมภรณ์ ในพิมาย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

^