ดาวน์โหลดเอกสาร

jpg
โลโก้ อบต.บัวชุม.jpg
โลโก้ อบต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.2.pdf
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย ทล.2243 บ้านบัวชุม หมู่ที่ 2 ทล.2272
pdf
ประกาศ ข่าวสาร สาระน่ารู้.pdf
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสร่ปี 61-64
pdf
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 จุด 1.pdf
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 9 จุด 1
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายบ้.pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสอง)
pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding).pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายเขาสมโภชน์-วัดถ้ำเพชรนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลบัวชุม
pdf
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ.pdf
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphatic concrete สายเขาสมโภชน์-วัดถ้ำเพชรนาคา หมู่ที่ 4
pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphatic concrete .pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphatic concrete สายเขาสมโภชน์-วัดถ้ำเพชรนาคา หมู่ที่ 4
pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายหลั.pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายหลังโรงเรียนบ้านบัวชุม)
pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ.pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
^