ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
สรุปผลหารจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559.pdf
สรุปผลหารจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf
รายงานผลการดำนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปร.pdf
รายงานผลการดำนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
pdf
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (ที่สาธารณะ).pdf
ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 (ที่สาธารณะ)
pdf
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ส.pdf
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก สายเขาสมโภชน์-วัดถ้ำเพชรนาคา หมู่ 4
pdf
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ศพด.อบต.บัวชุ.pdf
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ศพด.อบต.บัวชุม หมู่ 1
pdf
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ภายในสำนักงาน.pdf
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ภายในสำนักงาน อบต.บัวชุม หมู่ 1
pdf
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก สายเขาสมโภชน์.pdf
ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก สายเขาสมโภชน์-วัดถ้ำเพชรนาคา หมู่ 4
docx
คู่มือประชาชน.docx
คู่มือประชาชนสำหรับผู้ขออนุญาตใช้น้ำประปา
pdf
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560.pdf
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560
^