ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(E-GP) ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง(E-GP) ประจำปีงบประมาณ 2562
pdf
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2561.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยลงหินคลุก ม.4.pdf
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยลงหินคลุก ถนนสายซอย 4 หมู่ที่ 4
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายบ้านนายพุด.pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายบ้านนายพุด ลมสูงเนิน) หมู่ที่ 5
pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายหลัง.pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายหลังโรงเรียนบ้านบัวชุม)
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6.pdf
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 (ช่วงบ้านนายสมนัก - เชื่อมหมู่ที่ 9)
pdf
ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ม.9.pdf
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บริเวณถนนสายบ้านนายสมนึก แย้มควร หมู่ที่ 9
pdf
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9.pdf
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่นายจำรอง โกษา หมู่ที่ 9
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.9.pdf
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไร่นายกำจัด ทองพานิช หมู่ที่ 9
pdf
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.9.pdf
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านป้าหนาม หมู่ที่ 9
^