ดาวน์โหลดเอกสาร

pdf
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ.pdf
ผู้สูงอายุ
pdf
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.บัวชุม.pdf
แผนการดำเนินงาน ปี 2561 อบต.บัวชุม
pdf
รายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560.pdf
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
pdf
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(E-GP) ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
แผนจัดซื้อจัดจ้าง(E-GP) ประจำปีงบประมาณ 2562
pdf
ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ-ครุภัณฑ์ ประจำปี 2561.pdf
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
pdf
สรุปผลหารจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559.pdf
สรุปผลหารจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf
รายงานผลการดำนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบปร.pdf
รายงานผลการดำนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
pdf
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25.pdf
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
pdf
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ รับขึ้นทะเบียนผู้ส.pdf
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
1
^